زرندستان (علمی فرهنگی دانشگاهی اجتماعی )

ارتباطات ، فرهنگ ، جامعه

یک شعر و یک شاعر

 

 زن ، الهه زيبایي

زن شاهكارناب خداوند است    

تنها نه ترك و چين و سمرقند است

گلهاي سرخ قالي زيبايش 

زيباترين نشان خداوند است

ازلعل سرخ بانمكش پيداست

سرشارصدلطافت ولبخنداست

در پاكي ولطافت وزيبايي

مانند برف ، دردل الـــوند است

زن كي بود ضعيفه ؟خداداند

مانند نخلهاي برومند است

زن چون ونوس ، الهه زيبائي است

با اوكجا فرشته همانند است

زن دربزرگواري ودانايي

سُتوارتر زِ كوه دمـاوند است

علي رحمتي "شيدا" ( اهل خرقان زرندستان )

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 16:18  توسط محمد علی چراغی  |